11/02/2012, Η παραβολή του Ασώτου
Επεξεργασία : Ενορία Ι.Ν.Κοιμήσεως της Θεοτόκου 40 Εκκλησιών Θεσσαλονίκης.

Πηγή: λογαριαsμός χρήστη pankrestos στο youtube