24/12/2012, Δεύτε ίδωμεν πιστοί...




Ψάλλει ο χορός της αδελφότητας των Θωμάδων Αγίου Όρους