4/06/2013, Για τον Σύγχρονο Χριστιανισμό, π. Φιλόθεος Φάρος