10/6/2014, Άγιος Λουκάς ο ιατρός





Πηγή: Λογαριασμός χρήστη Ελλάδα και Ορθοδοξία στο youtube