16/8/2106, Η Υπερηφάνεια και η ματαιοδοξία, Μητροπολίτης Αντώνιος Bloom