25/5/2017, Πίστη και έργα, Μητροπολίτη Anthonny Bloom