21/6/2017, Η χαρά μέσα στις θλίψεις - Επί ασπαλάθων