24/6/2017, Κυριακή Γ' Ματθαίου, π. Ανανία Κουστένη