9/8/2017, Προσευχή και νηστεία, τα όπλα μας - π. Ανανίας Κουστένης