19/9/2017, Ο Σταυρός ως πρόταση, π. Σάββα Δημητρέα, Επί ασπαλάθων