20/3/2018, Υπομένοντας, ο Κύριος με πρόσεξε - π. Βασίλειος Χριστοδούλου