29/4/2018, Οι δοκιμασίες των γονέων, π. Βαρνάβας Λαμπρόπουλος