25/5/2018, Η σωτηρία δεν είναι ατομική, π. Θεοδόσιος Μαρτζούχος