6/10/2018, Πώς βλέπω τον Θεό, Μητροπολίτης Αντώνιος Μπλούμ