10/1/2019, Λόγος αγάπης, Όρος Σινά - Πατέρας Μωϋσής