27/3/2019, Κύριε των Δυνάμεων




Μουσική Σύνθεση του Σταμάτη Σπανουδάκη, βασισμένη στον ομώνυμο ύμνο,
Απόδοση από τους αδελφούς Μπιλάλη