21/4/2016, Αγιότητα, του Τάσου Λειβαδίτη


Αγιότητα



Ἡμερολόγιο ἥσυχο στὸν τοῖχο, 


μιὰ ἡμερομηνία κι οἱ ἅγιοι σιωπηλοί, 



χλωμοὶ κι ἀναμάρτητοι, 



σημειωμένοι μόνο μὲ τὸ μικρό τους ὄνομα, 



ὅπως τοὺς φώναζε ἡ μητέρα τους.





Κύριε, κανεὶς δὲν ἤθελε νὰ μεγαλώσει.





Πηγή: Τάσος Λειβαδίτης, www.agiazoni.gr