Η ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


     Οι σύγχρονοι καιροί απαιτούν σύγχρονους τρόπους επικοινωνίας που να ανταποκρίνονται στους ρυθμούς τους. Θεωρήσαμε καλό να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που μας δίνει η σύγχρονη τεχνολογία προκειμένου να μοιραστούμε με όλους εσάς κάθε ωφέλιμο και όμορφο κείμενο, κινηματογραφικό υλικό, ηχητικό κομμάτι κι ότι άλλο η τέχνη και το πνεύμα μας προσφέρει.    
    Μοναδική μας επιθυμία και επιδίωξη είναι να υπηρετήσουμε και να μεταδώσουμε ό,τι όμορφο παράγει η ανθρώπινη σκέψη και το ανθρώπινο συναίσθημα. Σε αυτή την προσπάθεια, προσευχηθείτε να είναι βοηθός μας ο Κύριος, η όντως ομορφιά και η όντως σοφία, «ο ωραίος κάλλει παρά πάντας βροτούς».

Το Ιστορικό της ενορίας μας

Η ενορία μας από ψηλά