17/2/2018, Η πνευματική ζωή θέλει ηρεμία, π. Φιλήμων