Η Λέξη της εβδομάδας - Αρχείο
 Πηγή: Λεξικό Μπαμπινιώτη