01/09/2011, Η τελευταία Δύση του αιώνα- Μάνος Χατζιδάκης