31/8/2011, «Και μην ξεχάσεις να στείλεις το ευχαριστήριο σου»

 «Και μην ξεχάσεις να στείλεις το ευχαριστήριο σου»
Είδα στόν ΰπνο μου πώς επισκέφθηκα τόν Παράδεισο καί ενας "Αγγελος ανέλαβε νά μέ ξεναγήσει. Περπατούσαμε δίπλα-δίπλα σέ μιά τεράστια αϊθουσα γεμάτη μέ Αγγέ­λους. "O άγγελος οδηγός μου σταμάτησε μπροστά στόν πρώτο σταθμό εργασίας καί είπε:
«Αύτό είναι τό Τμήμα Παραλαβής. 'Εδώ παραλαμβάνουμε όλες τίς αιτήσεις, πού φτά­νουν στόν Θεό μέ τή μορφή προσευχής».
Κοίταξα γύρω-γύρω στόν χώρο. "Εσφυζε από κίνηση, μέ τόσους πολλούς Αγγέλους νά βγάζουν καί νά ταξινομούν αιτήσεις γραμμένες σέ ογκώδεις στοίβες από χαρτιά καί σημειώματα, από ανθρώπους σέ όλο τόν κόσμο.
Μετά προχωρήσαμε σέ ενα μακρύ διάδρομο, μέχρι πού φτάσαμε στόν δεύτερο σταθ­μό. "O άγγελος μού είπε:...... (Συνεχίζεται)