13/09/2011,"Εξομολόγηση,εξομολόγος,εξομολογούμε-νος" Γέρων Μωϋσής Αγιορείτης


ξομολόγηση, ξομολόγος, ξομολογούμενος
               Γέρων Μωϋσς (Μοναχός γιορείτης)


ξομολόγηση εναι θεοπαράδοτη ντολή καί ποτελε να τν μυστηρίων τς κκλησίας μας. ξομολόγηση δέν εναι μία τυπική, πό συνήθεια «γιά τό καλό» καί λόγω τν πικείμενων ορτν, βεβιασμένη καί πρόχειρη πράξη πό να καί μόνο καθκον ποχρέωση καί πρός ψυχολογική κτόνωση. ξομολόγηση θά πρέπει νναι συνδυασμένη πάντοτε μέ τή μετάνοια. Μς λεγε γιορείτης Γέροντας: Πολλοί ξομολογονται, λίγοι μετανοον! (Αμιλιανός Σιμωνοπετρίτης).(Συνεχίζεται)