13/10/2011, Η ιερωσύνη -Μητροπολίτου Anthonny Bloom
Πηγή: www.agiazoni.gr