13/11/2011, Η παραβολή του Καλού Σαμαρείτη-Κινούμενα Σχέδια