25/02/2012, " Αδελφική Αγάπη ", Παραδοσιακή Κορεατική Ιστορία


Αδελφίκη Αγάπη1
Μια παραδοσιακή κορεατική ιστορία


Πολλά πολλά χρόνια πριν, ζούσαν δυο αδέρφια σ’ ένα χωριό. Ήταν κι οι δυο πάμφτωχοι. Ο μεγαλύτερος αδερφός είχε λίγα παραπάνω από τον άλλο. Όμως, είχε να θρέψει και μεγαλύτερη οικογένεια από τον μικρότερο.
Ένα φθινόπωρο, θέρισαν το στάρι τους, αλλά ο μεγαλύτερος ανησυχούσε κρυφά για τον μικρότερο αδελφό του. Έτσι, τη νύχτα πήρε λίγο στάρι και το έβαλε κρυφά εκεί που ο αδελφός του φύλαγε το δικό του.
Την άλλη μέρα, παρ’ όσα είχε κάνει, το δικό του στάρι δεν λιγόστεψε. Την άλλη νύχτα έκανε πάλι το ίδιο και ξανά την επόμενη. Παρ’ όλα αυτά το στάρι του δεν λιγόστεψε. Παρέμεινε το ίδιο. Εκείνος παραξενεύτηκε, κι έτσι κρύφτηκε στο χωράφι να δει τι είχε γίνει. Λίγες ώρες μετά διέκρινε κάποιον να πλησιάζει. Βγήκε έξω να δει ποιος είναι. Ο ξένος ήταν ο αδερφός του, που κι αυτός ανησυχούσε για τον μεγαλύτερο του αδερφό. Κάθε νύχτα έφερνε στάρι στον μεγαλύτερο αδελφό του για να τον βοηθήσει.
Αυτή ήταν αληθινή αδελφική αγάπη. Κατόπιν έζησαν χαρούμενα για όλη την υπόλοιπη ζωή τους.1.Επιμέλεια: Μυρτώ Σταμιλιώτη, Περιοδικό Βημόθυρο, Τεύχος 1, σ.153