13/03/2012, Κατάκριση και Συγχωρητικότητα, π. Αδαμάντιος Αυγουστίδης