24/07/2012, " Οι σχέσεις και οι γάμος ", Παύλου Μητροπολίτου Σισανίου & Σιατίστης

Πηγή: Λογαριασμός χρήστη   στο youtube