22/09/2012, Ποτέ δεν ξεχνάς ένα καλό δάσκαλο
Τηλεοπτικό μήνυμα του Υπουργείου Παιδείας της Σινγκαπούρης για το 2011

Πηγή: www.agiazoni.gr