29/04/2013, Ιδού ο Νυμφίος - Περιστέρης 1976
Πηγή: Λογαριασμός χρήστη Spyros Peristeris  στο youtube