4/04/2013, Γέροντας Πορφύριος - Ομιλία του ιδίου

Πηγή: Λογαριασμός balanthsberoia στο youtube