8/04/2013, Στροφή, Νίκος Πορτοκάλογλου
Πηγή: Λογαριασμός χρήστη Heracles V. στο youtube