29/05/2013, Η άλωση της Πόλης, National Geographic

Πηγή: Λογαριασμός χρήστη Chania Crete στο youtube