4/05/2013, Χριστός Ανέστη - Αραβόφωνοι Χριστιανοί
Πηγή: Λογαριασμός χρήστη Melkite Catholic στο youtube