15/07/2013, Οι Άγιοι μάρτυρες Κήρυκος και Ιουλίττα,
του π. Γεωργίου ΔορμπαράκηΤό νήπιο Κήρυκος λόγω τῆς χάρης τοῦ Θεοῦ εἶχε φρόνημα τελείου καί πολιοῦ ἀνθρώπου. ῾Ο ὥριμος κατά τήν ἡλικία τύραννος, ὁ ἔξυπνος καί δυνατός κατά κόσμον, ἀποδείχτηκε ἐντελῶς ῾νηπιόφρων᾽, λόγω ἀκριβῶς τῆς ὑποταγῆς του στόν Πονηρό. ῾Η νίκη λοιπόν ἦταν δεδομένη: νίκησε τό νήπιο καί ντροπιάστηκε ὁ ὥριμος καί μεγάλος καί δυνατός. ῾Τόν σάν νήπιο τύραννο ντρόπιασες μέ ἀνδρεία ψυχῆς, καθώς ἤσουν μέ τέλειο φρόνημα ἀλλά μέ ἀτελές σῶμα, μάρτυς Κήρυκε᾽...
(Περισσότερα...)

10/07/2013, Έρως - Ήρως, 
του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη Απέναντί του, άνωθεν του κρημνού, ύπερθεν του κατωφερούς βράχου, εις μίαν μικράν οικίαν. Τα παράθυρα κατάφωτα, και ζωή και κίνησις εκεί διακόπτουσα την ομαλήν ηρεμίαν και κρατούσα των μονοτόνων ψιθύρων της νυκτός. Τί συνέβαινεν;
Εφαίνετο να είναι οικογενειακή τις χαρά κ' εορτή. Κάτι ως γάμος.
Όταν είδε την οικίαν και την ανεγνώρισεν, ο νέος ησθάνθη μέσα, βαθιά είς τα σωθικά του, σπαραγμόν απερίγραπτον.
Υπανδρεύετο λοιπόν το Αρχοντώ; Αυτή τάχα ήτο εκείνη, περί ης ωμίλει ο Σιγουράντσας; Αυτή, η νύφη; (Περισσότερα...)

7/07/2013, Μας χρειάζεται οδηγός,
του π. Βαλεντίνου ΣβεντσίτσκιΠερνάει λίγος καιρός ακόμη. Και εξακολουθεί μεν να προσεύχεται. Αλλά μέσα του κάτι «σβήνει». Εκείνα τα «παλιά» «πάνε»! Ο πόθος για προσευχή φαίνεται να κάηκε! Ο διάβολος «του έδειξε»! Τον άφησε, έξυπνα και απατηλά, να γευθεί την «γλύκα». Και ο προσευχόμενος μας αρχίζει να πιέζει τον εαυτό του· να τον βιάζει. Και ο διάβολος; Άλλο που δεν ήθελε! Τον βοηθάει! Εκείνος με μια ζόρικη προσπάθεια φέρνει αποτελέσματα: του έρχονται πάλι θέρμη, γλύκα, δάκρυα! Και έτσι κάνει την σκέψη:(Περισσότερα...)