29/11/2013, Γέροντας Πορφύριος - ο Άγιος της Ομόνοιας

Πηγή: Λογαριασμός χρήστη ΕΛΛΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ στο youtube