24/1/2014, Για το "Σύμφωνο Ελεύθερης Συμβίωσης", του Μητροπολίτη Σισανίου & Σιατίστης Παύλου

Για το "Σύμφωνο Ελεύθερης Συμβίωσης"


Τρες λέξεις πού πολύ πρόσφατα διεκδικον τήν παρουσία τους στό χρο τν νθρωπίνων σχέσεων. Τρες λέξεις πού δίδεται ντύπωση τι κομίζουν κάτι τό νέο καί τό προοδευτικό στήν ζωή τν νθρώπων. κούγοντας τες γιά πρώτη φορά νιωσα μιά πορία, λλ καί μιά ασθηση τι κάτι δέν ταιριάζει καλά.

Προσπαθ νά καταλάβω τήν πρόταση καί συνειδητοποι τι πρόκειται γιά τρες λέξεις που μία ναιρε τήν λλη. Πόσο λεύθερη μπορε νά εναι μιά σχέση ποία χρειάζεται σύμφωνο; Τό σύμφωνο δέν ρχεται νά περιορίσει ατή τήν λευθερία;  Πόσο λεύθερη μπορε νά εναι μιά σχέση πού τήν νομάζουμε συμβίωση; συν+βίωση σάν πραγματικότητα δέν προϋποθέτει μιά κχώρηση τς λευθερίας σου στόν λλο; άν μιλούσαμε γιά σύμφωνο συμβίωσης ατό θά ταν κατανοητό. Γιατί μως προσθέτουμε τήν λέξη «λεύθερης»;Γιά νά δείξουμε τι εμαστε κάτι λλο γιά νά κρύψουμε τήν γύμνια τς ψυχς μας; λλά σύμφωνο συμβίωσης εναι πολιτικός Γάμος. Γιατί χρειάζεται κάτι λλο, κάτι διαφορετικό; Σέ τί συνίσταται λοιπόν ατή διαφορά;

Μέ προβληματίζει λοιπόν λέξη «λεύθερη» νάμεσα στίς λλες δύο λέξεις: «σύμφωνο συμβίωσης». λήθεια! πό ποιόν κινδυνεύει λευθερία τν προσώπων κείνων πού θά κάνουν τό σύμφωνο καί πιχειρον ν τήν κατοχυρώσουν; Γιατί πιμένουν τόσο πολύ στόν ψευδεπίγραφο τίτλο «λεύθερη συμβίωση»; Σέ ποιά περίπτωση ατή συμβίωση θά ταν νελεύθερη; Νομίζω τι πίσω πό λη ατή τήν στορία προσπαθομε νά κρύψουμε τήν κρίση καί τήν χρεοκοπία τν νθρωπίνων σχέσεων πού χαρακτηρίζει πλέον τήν ζωή μας. Προσπαθομε νά κρύψουμε τήν λλειψη μπιστοσύνης, προφανς τήν πουσία τς γάπης, τήν βεβαιότητα μας γιά τήν νεντιμότητα το λλου. Ποιο λλου; Μά, ατο μέ τόν ποο θέλουμε νά συζήσουμε! Φοβόμαστε δηλαδή τι λλος, άν δέν πάει καλά συμβίωσή μας, θά προσπαθήσει νά μς ρίξει, δέν θά φερθε μέ ντιμότητα στήν διανομή σων γαθν ποκτήσαμε μαζί. Μιά  λεύθερη σχέση, μέ τήν ννοια βέβαια τς λευθερίας πως τήν ννομε, δέν προϋποθέτει σύμφωνα, λλοις δέν εναι λεύθερη. Στό σύμφωνο λοιπόν μς δηγε τό τι στήν οσία ατοί ο δύο νθρωποι πού συζον  δέν μπιστεύονται νας τόν λλο καί προσπαθον καθένας νά κατοχυρωθε πέναντι σ’ατόν «τόν ξένο» καί τόν «ν δυνάμει» χθρό μέ τόν ποον θά συζήσει. Ατή εναι μόνη λήθεια καί μόνη πραγματικότητα
Πολιτικός Γάμος εναι πί τς οσίας να σύμφωνο συμβίωσης. Στήν περίπτωση διαλύσεώς του προφανς προβλέπονται λες κενες ο διαδικασίες κατοχυρώσεως τν προσώπων καί βέβαια γάμος ατός εναι νομιμοποίηση μις σχέσης.  φο λοιπόν πάρχει πολιτικός Γάμος διατί πινοήθηκε «τό σύμφωνο λεύθερης συμβίωσης»; Πιθανς, π’,τι κούγεται, μέ ατό θά μπορε νά διαλυθε πιό εκολα, πιό γρήγορα. λλά ατό κριβς πιβεβαιώνει τόν φόβο καί τήν λλειψη τς μπιστοσύνης πέναντι στόν λλο. κε καταντήσαμε τίς νθρώπινες σχέσεις μας στόν σώτατο πυρήνα τους. λλά ατό δέν συνιστ πρόοδο, οτε εναι κάτι νέο. Εναι πιστροφή στήν βαρβαρότητα. πιβεβαιώνει τήν νικανότητα το σημερινο νθρώπου νά ρωτεύεται καί νά γαπ. Τό σύμφωνο μις τέτοιας συμβίωσης ρχεται νά κατοχυρώσει τόν γκόλιθο το γωϊσμο το σημερινο νθρώπου. γάπη εναι μιά κίνηση κστατική. Βγαίνεις πό τόν αυτό σου γιά νά συναντήσεις τόν λλο. νοίγεις τόπο στήν καρδιά σου γιά νά ζήσει λλος. Δέν χρησιμοποιες πλς τόν λλο γιά τίς ποιες νάγκες σου καί ταν τόν βαρεθες συναντήσεις κάποιον λλο πού σο ρέσει περισσότερο τότε λύεις τήν σύμβαση.
ταν γαπς, ταν μπορες νά γαπς, τότε λλος δέν εναι πειλή σου κόμη χειρότερα κόλασή σου. Τότε λλος εναι χαρά σου καί πλουτισμός σου. ΜΙά σχέση εναι ληθινά λεύθερη ταν τήν συνέχει καί τήν συγκροτε γάπη. Στήν κκλησία καί στό Μυστήριο το Γάμου δέν ναζητομε τή νομιμοποίηση μις σχέσης, λλά τόν πλουτισμό της μέ τή χάρη το γίου Πνεύματος το ποίου ο πρτοι καρποί εναι γάπη, χαρά καί ερήνη.
Στήν προοπτική το «συμφώνου ν-ελεύθερης συμβίωσης» ο δύο νθρωποι κόμα κι’ν εναι μαζί εναι μόνοι, καθένας μένει στήν μοναξιά ποία δέν περβαίνεται μέ τό νά συνευρίσκονται στό διο κρεββάτι, λλά μέ τό νά γαπιονται.
Φθάνουν πιά ο ψευδεπίγραφοι τίτλοι, φθάνουν τά ραα χρυσόχαρτα μέ τά ποα πιχειρομε νά καλύψουμε τήν σχήμια μας.. Φτάνει ψευτιά πού γέμισε τή ζωή μας
Πολιτεία πού θεσπίζει ατό τό σύμφωνο πικαλεται τήν ερωπαϊκή πρακτική. Μά τόσο καιρό κατηγορομε τήν Ερώπη γιατί «μς πίνει τό αμα», γιατί μς φαιρε τό ξυγόνο, γιατί μς «πατάει στό λαιμό». Ξαφνικά νακαλύψαμε τήν Ερώπη! Ξαφνικά Ερώπη γινε τό πρότυπο καί τό παράδειγμά μας.  κόμα να δεγμα ποτέλειας, φθηνο μιμητισμο καί γνοιας τς δικς μας ρχοντικς παράδοσης πού θελε τόν νθρωπο, πρόσωπο γάπης καί χι ντικείμενο πρόσωπης χρήσης.
Πηγή: Μητροπολίτης Σισανίου & Σιατίστης Παύλος, http://www.alopsis.gr/