12/02/2014, Ανακαλύπτωντας τον ερωτικό άνθρωπο, Δημήτρης Καραγιάννης
Πηγή: Λογαριασμός χρήστη TEDxTalks στο youtube