10/4/2014, Χριστός: Η Οδός & το τέρμα, π. Βασίλειος Χριστοδούλου