14/4/2014, Ιδού ο Νυμφίος έρχεται, Σταμάτης Σπανουδάκης




Πηγή: Λογαριασμός χρήστηMircea-Constantin Serban στο youtube