14/4/2014, Ιδού ο Νυμφίος έρχεται, Σταμάτης Σπανουδάκης
Πηγή: Λογαριασμός χρήστηMircea-Constantin Serban στο youtube