20/5/2014, Αποχαιρετισμός στο Λυκούργο Αγγελόπουλο, Πάσχα 2014
Πηγή: Λογαριασμός χρήστη TROPOS CHOIR στο youtube