21/5/2014, Τί ήταν το Βυζάντιο, Μεγάλος Κωνσταντίνος
Πηγή: Λογαριασμός χρήστη Thanos daskalothanasis στο youtube