2/5/2014, Γέροντας Γαβριήλ της Γεωργίας, ο δια Χριστόν σαλός


Γέροντας Γαβριήλ της Γεωργίας, ο δια Χριστόν σαλός


«Ό,τι είναι κακό στον άνθρωπο είναι συμπτωματικό. 


Να μην περιφρονείτε κανέναν, ακόμη κι αν βλέπετε
 πόσο ανήθικοι, μέθυσοι και βλάσφημοι είναι. 


141585.b


Η Εικόνα του Θεού υπάρχει και σ’αυτούς κάπου, 
χωρίς βέβαια να το συνειδητοποιούν. Είναι φυσιολογικό ο εχθρός 
να θέλει να λερώσει αυτήν την Εικόνα. Δεν είναι καθόλου εύκολο 
να βλέπεις την εικόνα του Θεού 
σ' εκείνους που σε ονειδίζουν 
και σου συμπεριφέρονται σαν θηρία. Αυτούς όμως πρέπει να τους λυπάσαι
ακόμη πιο πολύ
επειδή η ψυχή τους έχει παραμορφωθεί,
χωρίς ίσως να μπορεί να επανορθωθεί ποτέ,
καταδικάζοντας την ύπαρξή  τους
σε αιώνια βάσανα…Πόσο δύσκολο είναι αυτό: Ν’αγαπήσει κάποιος τους εχθρούς του!

141627.p


Πηγή: http://salograia.blogspot.gr/