27/5/2014, Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος
Πηγή: Λογαριασμός χρήστη Ελλάδα Ορθόδοξος στο youtube