4/5/2014, Και ο Θεός έπλασε την μητέρα, Πάουλο Κοέλιο
Πηγή: Λογαριασμός χρήστη natassa charela στο youtube