10/6/2014, Άγιος Λουκάς ο ιατρός

Πηγή: Λογαριασμός χρήστη Ελλάδα και Ορθοδοξία στο youtube