3/6/2014, Η ταπείνωση, θεμέλιο των αρετών, π. Μωυσής Αγιορείτης (+)

Πηγή: Λογαριασμός χρήστη Ελλάδα Ορθόδοξος στο youtube