7/7/2014, Τα μάτια της δάκρυσαν, Σταμάτης Σπανουδάκης
Πηγή: Λογαριασμός χρήστη apostolosff στο youtube