Συνάντηση Ελληνισμού - Χριστιανισμού, "Δεν είσαι μόνος"
Πηγή: Λογαριασμός χρήστη vasiliki APROGRAMMATISTA στο youtube