6/12/2014, Δεν ξέρω αν λάβατε το μήνυμα! του Κωνσταντίνου Ερριπίδη, (Θεολόγου-Καρδιολόγου)

Δέν ξέρω, ἄν λάβατε τό  μήνυμα!

mobile media data
- Πρῶτα:
Πήγαινες στήν καφετέρια καί εἶχες μόνο τό φιλικό πρόσωπο μπροστά σου καί καμμιά 15αριά ἄλλους γύρω σου.
Τώρα:
Βρίσκεται ἡ τηλεόραση τῆς καφετέριας μπροστά σου καί ἐάν ἀγνοήσεις τούς πάντες, ἔχεις ὅλο τόν κόσμο γύρω σου.

- Πρῶτα:
Ἔπαιζες ἔξω στό δρόμο καί στίς πλατεῖες μέ τούς φίλους σου ἀλλά γύριζες στό σπίτι κατάκοπος καί διψασμένος.
Τώρα:
Καμμία κόπωση. Παίζεις ὅποιο παιχνίδι θέλεις μέ τό κινητό σου καθισμένος στήν πολυθρόνα. Καί ἐάν διψᾶς, δίπλα σου βρίσκεται τό ψυγεῖο μέ τήν κόκα-κόλα!

- Πρῶτα:
Ἔβγαινες βόλτα μέ τούς φίλους σου στό δρόμο καί ἔκανες καί τήν πλάκα σου.
Τώρα:
Μπορεῖς νά δεῖς στό Skype ὅποιον ἐπιθυμήσεις. Οὔτε νά ντυθεῖς χρειάζεται οὔτε νά βγεῖς ἔξω καί νά περπατήσεις. Βέβαια, δέν τό διασκεδάζεις ὅπως παλιά. Σιγά καημένε! Πατᾶς στό Google τη λέξη «ἀνέκδοτα» καί γελᾶς ὅσο θέλεις!

- Πρῶτα:
Πήγαινες στό σπίτι σου μέ τό λεωφορεῖο ἤ το τραῖνο καί ἀντάλλασσες καί μιά κουβέντα μέ τό διπλανό σου, ἐάν τύχαινε νά εἶναι γνωστός.
Τώρα:
Μπορεῖς νά τόν ἀποφύγεις μέ πολιτισμένο τρόπο. Βάζεις τά καλώδια τοῦ κινητοῦ σου στ’ αὐτιά καί ἀκοῦς ὅποια μουσική θέλεις. Ἐάν ἐπιθυμεῖς παρέα, ἐπιλέγεις ἀποσπάσματα ἀπό παλιές ἑλληνικές κωμωδίες. Στίς μέρες μας ἐσύ διαλέγεις τούς διπλανούς σου καί ὄχι τό κάθισμα!

- Πρῶτα:
Ἔβγαινες μέ τήν κοπέλλα πού ἀγαποῦσες καί πήγαινες νά πιεῖς ἕνα καφέ. Τί πρόβλημα κι’ αὐτό! Σέ ἔτρωγε ἡ ἀγωνία τί νά τῆς πεῖς ἀλλά καί ἡ ἀπελπισία πότε θά σταματήσει νά σοῦ μιλάει. Ἄσε πού ἔπρεπε νά τῆς πεῖς καί γλυκόλογα!
Τώρα:
Πᾶνε πιά αὐτά. Ἔχετε καί οἱ δυό τά κινητά σας καί περνάει ἡ ὥρα. Βέβαια ἀναγκάζεσθε καί πότε πότε νά διακόπτετε. Πῶς λ.χ. θά δώσετε παραγγελά στό γκαρσόνι, μέ ἀναπάντητη;

- Πρῶτα:
Οἱ ὀνομαστικές ἑορτές. Ἄλλος βραχνάς καί αυτός! Πόσους ἑορτάζοντες ἔπρεπε νά πάρεις καί σέ ὅλους τά ἴδια καί τά ἴδια.
Τώρα:
Μήνυμα καί πάλι μήνυμα.
Δέν ξέρω, ἄν λάβατε τό μ ή ν υ μ α!!

Πηγή: Κωνσταντίνος Ερρίπης, Θεολόγος-Καρδιολόγος, http://synodoiporia.gr/